Image Alt

Športová masáž

Celotelová regeneračná masáž, ktorá pomáha odbúrať jednostranné zaťaženie, ktoré vzniká pri niektorých športoch a minimalizuje riziko svalových zranení. Využíva sa aj v rámci rehabilitácie po zraneniach pre urýchlenie liečby a rekonvalescencie.

Close
About